Том Хүн
Хүүхэд

Хурал болон уулзалтын танхим

Уулзалт цуглаан хийхэд тохиромжтой хамгийн сүүлийн үеийн техник хэрэгслээр тоноглогдсон 20-30 хүний багтаамжтай хурлын танхим, тусгай уулзалт болон хүлээн авалтад зориулан бэлтгэж болохуйц VIP өрөөнүүдтэй.

Бизнесийн өрөө:

Орчин үеийн төхөөрөмжөөр тоноглогдсон уужим саруулхан бизнесийн өрөө нь “Өргөө” зочид буудалд буудаллаж буй зочиддоо долоо хоногийн 24 цагт үнэ төлбөргүйгээр үйлчилж байна.